д-р Асен Йорданов Асенов
д-р Асен Йорданов Асенов
Общопрактикуващ лекар
д-р Ангелина Стоянова
д-р Ангелина Стоянова
Клинична хематология
д-р Гинка Иванова
д-р Гинка Иванова
Акушерство и гинекология
д-р Юсеин Шехов
д-р Юсеин Шехов
Общопрактикуващ лекар
д-р Живка Петрова
д-р Живка Петрова
Общопрактикуващ лекар
Неджибе Рамадан
Неджибе Рамадан
Студент по фармация
Д-р Галина Петкова Карауланова
Д-р Галина Петкова Карауланова
Епидемиология на инфекциозните болести
д-р Елена Костадинова
д-р Елена Костадинова
Пневмология и фтизиатрия
...