Последователи
д-р Златина Георгиева
д-р Златина Георгиева
Общопрактикуващ лекар
д-р Георги Иванов
д-р Георги Иванов
Общопрактикуващ лекар
д-р Румен Николов
д-р Румен Николов
Общопрактикуващ лекар
д-р Стефка  Тишкова
Вероника Начева
Вероника Начева
Акушерство и гинекология
д-р Лъчезар Христов Христов
д-р Емилия Гаврилова
д-р Емилия Гаврилова
Общопрактикуващ лекар
д-р Марина Захариева Санкева
д-р Марина Захариева Санкева
Кожни и венерически болести
д-р Кристина Андреева
д-р Мария Боева
д-р Мария Боева
Вътрешни болести
д-р Веселина Василева
д-р Веселина Василева
Общопрактикуващ лекар
д-р Минка Георгиева
д-р Ема Попова
д-р Катя Нанева, дм
д-р Катя Нанева, дм
Общопрактикуващ лекар
д-р Иван  Матеев
д-р Иван Матеев
Общопрактикуващ лекар
1 2 3 4 5 ... 6