Последователи
д-р Диана Василева
д-р Диана Василева
Общопрактикуващ лекар
д-р Габриела Страхилова
д-р Габриела Страхилова
Общопрактикуващ лекар
д-р Сабина  Димитрова
д-р Сабина Димитрова
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Антоанета Павлова
д-р Антоанета Павлова
Хранене и диететика
д-р Ружа Дончева
д-р Ружа Дончева
Нервни болести / Неврология
д-р Грозданка Джалова
д-р Грозданка Джалова
Общопрактикуващ лекар
д-р Маргарита Нинчева
д-р Маргарита Нинчева
Акушерство и гинекология
д-р Катерина  Колева
д-р Катерина Колева
Гастроентерология
...