Levofloxacin Ecopharm
Levofloxacin Ecopharm

Описание

ЛЕВОФЛОКСАЦИН таблетки 500 мг. * 7 ЕКОФАРМ

ЛЕВОФЛОКСАЦИН таблетки 500 мг. * 7 ЕКОФАРМ
Листовка: информация за потребителя
Левофлоксацин Екофарм 500 mg филмирани таблетки
Levofloxacin Ecopharm 500 mg film-coated tablets : 
Левофлоксацин (Levofloxacin)
Прочетете цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо, че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите. 
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Левофлоксацин Екофарм и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да приемете Левофлоксацин Екофарм
3. Как да приемате Левофлоксацин Екофарм
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Левофлоксацин Екофарм
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
1. Какво представлява Левофлоксацин Екофарм и за какво се използва
Името на Вашето лекарство е Левофлоксацин Екофарм таблетки. Левофлоксацин Екофарм таблетки съдържа лекарство, наречено левофлоксацин. То принадлежи към група лекарства, наречени антибиотици. Левофлоксацин е хинолонов антибиотик. Той действа, като убива бактериите, причиняващи инфекции в тялото Ви.
Левофлоксацин Екофарм 500 mg филмирани таблетки може да се използва за лечение на инфекции на:
синусите;
белите дробове, при хора с дълготрайни проблеми с дишането или пневмония;
пикочните пътища, включително бъбреците или пикочния мехур;
простатната жлеза, ако имате продължителна инфекция;
кожата и подлежащите тъкани, включително мускулите (наричани меки тъкани).
В някои специални случаи Левофлоксацин Екофарм може да се използва, за да се намали вероятността от възникване на белодробно заболяване, наречено антракс или влошаване на заболяването, след като сте били изложени на бактерия, причиняваща антракс.
2. Какво трябва да знаете преди да приемете Левофлоксацин Екофарм;
Не приемайте Левофлоксацин Екофарм:
ако сте алергични (свръхчувствителни) към левофлоксацин, някой друг хинолонов антибиотик (като моксифлоксацин, ципрофлоксацин или офлоксацин) или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6.);
ако някога сте имали епилепсия;
ако някога сте имали проблеми със сухожилията (напр. тендинит), свързани с лечение с хинолонов антибиотик;
ако сте дете или юноша;
ако сте бременна, планирате бременност или мислите, че може да сте бременна;
ако кърмите.
Не приемайте Левофлоксацин Екофарм, ако някое от по-горе изброените се отнася за Вас.
Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Левофлоксацин Екофарм:
ако сте на 60 или повече години;
ако приемате кортикостероиди, понякога наричани стероиди (вижте "Други лекарства и Левофлоксацин Екофарм");
ако някога сте имали припадък (гърч);
ако имате увреждане на мозъка поради инсулт или друго мозъчно увреждане;
ако имате проблеми с бъбреците;
ако имате състояние, познато като ”глюкозо-6-фосфат дехидрогеназен дефицит”, тъй като има вероятност да имате сериозни проблеми с кръвта, ако приемате това лекарство;
ако някога сте имали психични проблеми;
ако някога сте имали сърдечни проблеми: необходимо е повишено внимание, когато използвате този вид лекарства, ако сте родени със или имате фамилна анамнеза за удължен QT интервал (вижда се на ЕКГ, електрически запис на сърцето), имате дисбаланс на солите в кръвта (особено ниски нива на калий или магнезий в кръвта), имате много бавен сърдечен ритъм (наречен брадикардия), имате слабо сърце (сърдечна недостатъчност), имали сте инфаркт на сърцето (миокарден инфаркт), жена сте или сте в старческа възраст, или приемате други лекарства, които водят до промени в ЕКГ (вижте "Други лекарства и Левофлоксацин Екофарм");
ако имате диабет;
ако някога сте имали чернодробни проблеми;
ако имате миастения гравис.
Ако не сте сигурни, че някое от изброените се отнася за Вас, говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Левофлоксацин Екофарм.
Деца и юноши
Левофлоксацин Екофарм не е предназначен за употреба при деца и юноши (под 18 години).
Други лекарства и Левофлоксацин Екофарм
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.
Левофлоксацин може да засегне начина на действие на другите лекарства. Също така някои лекарства могат да засегнат начина на действие на Левофлоксацин Екофарм.
Говорете с Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства, тъй като това ще повиши възможността от възникване на нежелани лекарствени реакции, когато приемате Левофлоксацин Екофарм:
кортикостероиди, понякога наричани стероиди - прилагани при възпаление. Може да е по-вероятно да получите възпаление и/или скъсване на сухожилия;
варфарин - използва се за разреждане на кръвта. По-вероятно е да получите кървене. Може да е необходимо Вашият лекар да прави редовни кръвни изследвания, за да проверява кръвосъсирването Ви;
теофилин - прилага се при проблеми с дишането. По-вероятно е да получите припадък (гърч), ако го приемате с Левофлоксацин Екофарм;
нестероидни противовъзпалителни лекарства (НСПВС) - прилагат се при болка и възпаление, като например аспирин, ибопруфен, фенбуфен, катопрофен и индометацин. По-вероятно е да получите припадък (гърч), ако ги приемате с Левофлоксацин Екофарм;
циклоспорин - прилага се след органна трансплантация. По-вероятно е да получите нежелани реакции от циклоспорин;
лекарства с известен ефект върху сърдечния ритъм. Те включват лекарства, прилагани при патологичен сърдечен ритъм (антиаритмици като хинидин, хидрохинидин, дизопирамид, соталол, дофетилид, ибутилид и амиодарон), при депресия (трициклични антидепресанти като амитриптилин и имипрамин), при психични заболявания (антипсихотици) и при бактериални инфекции (макролидни антибиотици като еритромицин, азитромицин и кларитромицин);
пробенецид - прилаган при подагра и циметидин - прилаган при язва и киселини.
Необходимо е специално внимание, когато приемате някое от тези лекарства с Левофлоксацин Екофарм.
Ако имате проблеми с бъбреците, Вашият лекар може да Ви предпише по-ниска доза.
Не вземайте Левофлоксацин Екофарм по едно и също време със следните лекарства, тъй като те могат да повлияят на действието му:
Таблетки, съдържащи желязо (за анемия), хранителни добавки, съдържащи цинк, антиацидни лекарства, съдържащи магнезий или алуминий (при киселини или усещане за парене), диданозин или сукралфат (при язви на стомаха). Вижте точка 3 “Ако вече приемате таблетки, съдържащи желязо, добавки, съдържащи цинк, антиацидни лекарства, диданозин или сукралфат” по-долу.
Тест на урината за опиати
Тестове на урината могат да покажат фалшиво положителни резултати за силни болкоуспокояващи, наречени опиати при хора, приемащи Левофлоксацин Екофарм. Ако Вашият лекар е насрочил тест на урината, информирайте го, че приемате Левофлоксацин Екофарм.
Тестове за туберкулоза
Това лекарство може да причини фалшиво отрицателни резултати при някои тестове, използвани в лабораториите, за търсене на бактерии, причиняващи туберкулоза.
Левофлоксацин Екофарм с храна, напитки и алкохол
Таблетките могат да се приемат по време на хранене или по всяко време между храненията.
Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди употребата на това лекарство.
Не приемайте това лекарство, ако:
сте бременна, планирате бременност или смятате, че може да сте бременна;
кърмите или имате намерение да кърмите.
Шофиране и работа с машини
Може да получите нежелани лекарствени реакции след приема на това лекарство, включително чувство за замаяност, сънливост, световъртеж (вертиго) или промени в зрението. Някои от тези нежелани реакции могат да засегнат Вашата способност за концентрация и бързината на реакциите Ви. Ако това се случи, не шофирайте и не вършете работа, която изисква повишено внимание.
3. Как да приемате Левофлоксацин Екофарм
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Приемайте това лекарство през устата. Поглъщайте таблетката цяла, с вода.
Предпазвайте кожата си от слънчева светлина
Предпазвайте се от директна слънчева светлина, докато приемате това лекарство и 2 дни след като прекратите приема му. Това се налага, защото кожата Ви ще бъде много по-чувствителна към слънцето и може да се зачерви, да изгори или да получите тежък обрив с мехури, ако не вземете следните предпазни мерки:
използвайте слънцезащитен крем с висок фактор;
винаги носете шапка и дрехи, които да покриват ръцете и краката Ви;
избягвайте излагане на слънце.
Ако вече приемате таблетки, съдържащи желязо или цинк, антиацидни лекарства, диданозин или сукралфат
Не приемайте тези лекарства по едно и също време с Левофлоксацин Екофарм. Приемайте определената за Вас доза от тези лекарства поне 2 часа преди или след Левофлоксацин Екофарм.
Вашият лекар ще реши колко таблетки Левофлоксацин Екофарм трябва да приемате.
Дозата зависи от типа на инфекцията, която имате и къде в тялото Ви е тя. Продължителността на лечението зависи от тежестта на инфекцията Ви.
Ако усещате, че ефектът от лекарството е прекалено слаб или силен, не променяйте сами дозата си, а попитайте Вашия лекар.
Възрастни и хора в старческа възраст
Инфекция на синусите
Една таблетка Левофлоксацин Екофарм 500 mg, веднъж дневно.
ИнФекция на белите дробове при хора с продължителни проблеми с дишането 
Една таблетка Левофлоксацин Екофарм 500 mg, веднъж дневно.
Пневмония
Една таблетка Левофлоксацин Екофарм 500 mg, веднъж или два пъти дневно.
Инфекция на пикочните пътища, включително на бъбреците или пикочния мехур 
1/2 или една таблетка Левофлоксацин Екофарм 500 mg, дневно.
Инфекция на простатната жлеза
Една таблетка Левофлоксацин Екофарм 500 mg, веднъж дневно.
Инфекция на кожата и подлежащите тъкани, включително на мускулите 
Една таблетка Левофлоксацин Екофарм 500 mg, един или два пъти дневно.
Възрастни и хора в старческа възраст с бъбречни проблеми
Може да се наложи Вашият лекар Ви даде по-ниска доза.
Употреба при деца и юноши
Това лекарство не трябва да се дава на деца или юноши. 
Таблетката може да бъде разделена на две равни дози.
Ако сте приели повече от необходимата доза Левофлоксацин Екофарм
Ако случайно сте приели повече таблетки от необходимото, обърнете се към лекар или потърсете незабавно друг медицински съвет. Вземете опаковката от лекарството с Вас. Това се налага, за да може лекарят да знае какво сте взели. Могат да настъпят следните ефекти: конвулсивни припадъци (гърчове), чувство за обърканост, замаяност, понижено съзнание, наличие на тремор (треперене на ръцете) и проблеми със сърцето, водещи до неритмично сърцебиене, също така прилошаване (гадене) или наличие на киселини.
Ако сте пропуснали да приемете Левофлоксацин Екофарм
Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.
Ако сте пропуснали да вземете доза, вземете я веднага щом се сетите, освен ако не е твърде близо до времето за следващата Ви доза.
Ако сте спрели приема на Левофлоксацин Екофарм
Не спирайте приема на Левофлоксацин Екофарм само защото сте се почувствали по-добре. Важно е да завършите курса на лечение, който Ви е предписал Вашият лекар. Ако спрете приема на таблетките твърде рано, инфекцията може да се възобнови, състоянието Ви да се влоши или бактериите да станат нечувствителни към лекарството.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.
4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Нежеланите лекарствени реакции са класифицирани в зависимост от честотата на тяхната проява по следния начин:
Много чести: Засягат повече от 1 на 10 лекувани пациенти;
Чести: Засягат 1 до 10 на 100 лекувани пациенти;
Нечести: Засягат 1 до 10 на 1000 лекувани пациенти;
Редки: Засягат 1 до 10 на 10000 лекувани пациенти;
Много редки: Засягат по-малко от 1 на 10000 лекувани пациенти;
С неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка.
Спрете приема на Левофлоксацин Екофарм и посетете лекар или отидете в болница незабавно, ако забележите следната нежелана реакция:
Много редки
тежка алергична реакция, която може да има следните признаци: обрив, проблеми с преглъщането или дишането, подуване на устните, лицето, гърлото или езика.
Свържете се незабавно с Вашия лекар, ако получите някои от гореописаните симптоми.
Спрете приема на Левофлоксацин Екофарм и посетете лекар незабавно, ако забележите някоя от следните сериозни нежелани реакции - може да се нуждаете от спешно медицинско лечение:
Редки:
водниста диария, която може да съдържа кръв, понякога с коремни спазми и висока температура. Това може да са признаци на тежък чревен проблем;
болка и възпаление на сухожилията или ставните връзки, което може да доведе до скъсване. Най-често се засяга ахилесовото сухожилие;
припадъци (конвулсии).
Много редки:
парене, изтръпване или болка. Това може да са признаци на състояние, наречено невропатия.
С неизвестна честота:
тежки кожни обриви, които могат да включват образуване на мехури или лющене на кожата около очите, устата, носа и гениталиите;
загуба на апетит, пожълтяване на кожата и очите, потъмняване на урината, сърбеж или тежест в стомаха (корема). Това може да са признаци на чернодробни проблеми, които могат да включват фатална чернодробна недостатъчност.
Ако зрението Ви се наруши или имате някакъв друг проблем с очите, докато приемате Левофлоксацин Екофарм, незабавно се консултирайте с очен специалист.
Свържете се с Вашия лекар, ако някоя от следните нежелани реакции стане сериозна или продължи повече от няколко дни:
Чести:
проблеми със съня;
главоболие, замаяност;
прилошаване (гадене, повръщане) и диария;
повишени нива на някои чернодробни ензими в кръвта.
Нечести:
промяна в броя патогенни бактерии или гъбички, инфекции причинени от гъбички, наречени кандида, които може да изискват лечение;
промени в броя на белите кръвни клетки, което се вижда в резултатите от някои кръвни изследвания (левкопения, еозинофилия);
тревожност (безпокойство), обърканост, нервност, сънливост, треперене, световъртеж (вертиго);
задух (диспнея);
промени във вкуса, загуба на апетит, разстроен стомах или нарушено храносмилане (диспепсия), болка в областта на стомаха, чувство на подуване (метеоризъм) или запек;
сърбеж и кожен обрив, тежък сърбеж или копривна треска (уртикария), прекомерно изпотяване (хиперхидроза); 
ставна болка или мускулна болка;
изследвания на кръвта могат да покажат необичайни резултати поради чернодробни проблеми (повишен билирубин) или бъбречни (повишен креатинин) проблеми;
обща отпадналост.
Редки:
намаляване на броя на тромбоцитите, което повишава риска от кървене или образуване на синини (тромбоцитопения);
понижен брой бели кръвни клетки (неутропения);
прекомерен имунен отговор (свръхчувствителност);
понижени нива на кръвната захар (хипогликемия). Това е от значение за хора с диабет;
виждане или чуване на несъществуващи неща (халюцинации, параноя), промяна в мнението и мислите (психотични реакции) с риск от поява на самоубийствени мисли или действия;
чувство на депресия, психични проблеми, чувство на безпокойство (ажитация), ярки сънища или кошмари;
изтръпване на ръцете и краката (парестезия);
проблеми със слуха (шум в ушите) или зрението (замъглено зрение);
ускорен сърдечен ритъм (тахикардия) или ниско кръвно налягане (хипотония);
мускулна слабост. Това е от значение при хора с миастения гравис (рядко заболяване на нервната система);
промени в начина на работа на бъбреците и рядко бъбречна недостатъчност, която може да се дължи на алергична бъбречна реакция, наречена интерстициален нефрит;
треска.
Други нежелани реакции включват:
намаляване на броя на червените кръвни клетки, което може да доведе до бледност, слабост или задух (анемия). Това може да направи кожата бледа или жълтеникава, поради увреждане на червените кръвни клетки; понижен брой на всички видове кръвни клетки (панцитопения);
треска, възпалено гърло и общо неразположение, което не отминава. Това може да се дължи на силно намаляване на броя на белите кръвни клетки, което увеличава вероятността от възникване на инфекция (агранулоцитоза);
рязко нарушение на кръвната циркулация (шок подобен на анафилаксия);
повишаване на кръвната захар (хипергликемия) или понижаване на кръвната захар, водещо до кома (хипогликемична кома). Това е от значение за хора с диабет;
промени в обонянието, загуба на обоняние или вкус (паросмия, аносмия, агеузия);
затруднено движение или ходене (дискинезия, екстрапирамидни нарушения);
временна загуба на съзнание или припадък (синкоп);
временна загуба на зрение;
нарушение или загуба на слуха;
ненормално ускорен сърдечен ритъм, животозастрашаващ неправилен сърдечен ритъм, включително спиране на сърцето, отклонение в сърдечния ритъм (наречено удължаване на QT интервал, което се вижда на ЕКГ, електрическа активност на сърцето);
затруднено дишане или хрипове (бронхоспазъм);
алергични белодробни реакции;
панкреатит;
възпаление на черния дроб (хепатит);
повишена чувствителност на кожата спрямо слънчева или ултравиолетова светлина (фоточувствителност);
възпаление на съдовете, които пренасят кръвта по тялото, поради алергична реакция (васкулит);
възпаление на тъканите в устата (стоматит);
неестествено разрушаване на мускулите, което може да доведе до бъбречни проблеми (рабдомиолиза);
зачервяване и подуване на ставите (артрит);
болка, включително болка в гърба, гръдния кош или крайниците;
пристъпи на порфирия при хора, които вече имат порфирия (много рядко метаболитно заболяване);
продължително главоболие със или без замъглено зрение (доброкачествена интракраниална хипертония).
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:
Изпълнителна агенция по лекарствата, 
ул. "Дамян Груев" № 8, 
1303 София, 
Тел.: +35 928903417, 
уебсайт: www.bda.bg.
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.
5. Как да съхранявате Левофлоксацин Екофарм
Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Не използвайте това лекарство, ако забележите, че опаковката е повредена или има следи от фалшифициране.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация 
Какво съдържа Левофлоксацин Екофарм
Активното вещество е: левофлоксацин (като хемихидрат). Една филмирана таблетка Левофлоксацин Екофарм съдържа 500 mg левофлоксацин.
Другите съставки са: сърцевина на таблетката: хипромелоза (3 cps); микрокристална целулоза; кросповидон (тип-В); магнезиев стеарат; филмово покритие: хипромелоза 2910 (б cps); макрогол 400; полисорбат 80; титанов диоксид (Е171); железен оксид, червен (Е172); железен оксид, жълт (Е172).
Как изглежда Левофлоксацин Екофарм и какво съдържа опаковката
Левофлоксацин Екофарм 500 mg филмирани таблетки са керемидено червени, продълговати, филмирани таблетки, гравирани с делителна черта от двете страни, разделяща "8" и "3" от едната страна.
Таблетката може да бъде разделена на две равни дози.
Опаковки - AL/PVC блистери
5 таблетки (1 блистер по 5 таблетки), 7 таблетки (1 блистер по 7 таблетки) или 10 таблетки (2 блистера по 5 таблетки) в картонена кутия.
Притежател на разрешението за употреба:
ЕКОФАРМ ГРУП АД, България.
Производител:
ЕКОФАРМ ЕООД, България.

Още за ЛЕВОФЛОКСАЦИН таблетки 500 мг. * 7 ЕКОФАРМ (LEVOFLOXACIN tablets 500 mg. * 7 ECOPHARM), цена и информация от Framar.bg: http://apteka.framar.bg/30056513/%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BD-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-500-%D0%BC%D0%B3-7-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC