Онкология Teva
Онкология Teva

Описание

TEVA е сред първите 10 фармацевтични компании и най-голямата генерична фармацевтична компания в света. Медикаментите на TEVA намират приложение във всички терапевтични области, като онкологията е една от основните.

"ТЕВА ФАРМАСЮТИКЪЛС БЪЛГАРИЯ" ЕООД е официално представителство на световноизвестната фармацевтична компания ТЕВА ФАРМАСЮТИКЪЛ ИНДЪСТРИЙЗ ЛИМИТИД, специализирана в разработване, производство и продажба на лекарствени продукти и активни вещества.TEVA е сред първите 10 фармацевтични компании и най-голямата генерична фармацевтична компания в света. В портфолиото си има и оригинални продукти.

Медикаментите на TEVA намират приложение във всички терапевтични области, като онкологията е една от основните. Някои от най-популярните са:

Carboplatin - Teva 10 mg/ml - 15 ml conc. sol. Inf. x 1

Bleomycine Teva 15 000 IU powder for solution for injection 10 ml

Osteo D capsules 0,25mcg x 30

Tevagrastim 30 MIU/0,5 inf x 1

Temozolomide caps x 5 caps

Capecitabine Teva 500mg, tabl. X 120

Dacarbazin Teva sol. for inj. х 10

Alnair tabl 25 mg x 30

Cyproterone tablets x 100

Zoledronic acid Teva, 4 mg

Myocet, 50 mg