Terbinafin Genericon
Terbinafin Genericon

Описание

Теrbinafin Genericon e противогъбично средство. Използва се за лечение на гъбични заболявания по кожата и ноктите, познати като Tinea, както и при гъбични инфекции на ноктите на ръцете и краката (онихомикози), причинени от дерматофити.

Теrbinafin Genericon съдържа като активно вещество тербинафин, който е противогъбично средство. Той убива гъбичките чрез унищожаване на тяхната клетъчна мембрана.

Използва се за лечение на гъбични заболявания по кожата и ноктите, познати като Tinea, както и при гъбични инфекции на ноктите на ръцете и краката (наречени онихомикози), причинени от дерматофити.

Теrbinafin Genericon таблетки е предназначен за перорално приложение, като продължителността на лечението зависи от терапевтичните показания и тежестта на инфекцията.

Терапевтичната дозировка за възрастни е 250 mg веднъж дневно. При пациенти с увредена бъбречна функция (креатининов клирънс по-малък от 50 ml/min или стойности на серумния креатинин по-високи от 300 micromol/l) дозировката трябва да се редуцира на половина.

При кожни инфекции

Обичайната продължителност на лечението в случай на инфекция, предизвикана от Tinea corporis  и Tinea crupis, е от 2 до 4 седмици. При инфекция с Tinea pedis препоръчителната продължителност е до 6 седмици.

При оникомикози

Успешното лечение в масовия случай е от 6 до 12 седмици.  Когато са засегнати ръцете, обикновено 6 седмици са достатъчни за постигане на терапевтичен резултат.  При онихомикози на краката лечението продължава около 12 седмици, но при някои пациенти може да се наложи терапията да продължи до 6 месеца.