Corinfar (Коринфар)
Corinfar (Коринфар)

Описание

Таблетки с удължено освобождаване 20 мг, съдържа нифедипин

Таблетки с удължено освобождаване 20 мг, съдържа нифедипин. 

Терапевтични показания

  • За лечение на лека до умерена есенциална хипертония
  • За лечение на хронична стабилна стенокардия.

Дозировка и начин на приложение:

Перорално приложение.

Таблетките трябва да се поглъщат цели с чаша вода, с или без храна. Таблетките Коринфар трябва да се поглъщат цели, като не трябва да се дъвчат или чупят.

Дозировката се определя строго индивидуално според тежестта на заболяването и реакцията на пациента към лечението.

В зависимост от съответната картина на заболяването подходящата доза се достига постепенно, като се започва с по-ниски начални дози. Пациенти с нарушена чернодробна функция трябва да се наблюдават внимателно, съответно, ако е необходимо трябва да се намали дозата.

Пациенти с налични тежки цереброваскуларни заболявания трябва да се лекуват с по-ниски дози.

В общи линии важат следните препоръки за дозировка при възрастни:

1.Хронична стабилнаангина пекторис

Лечението се провежда със средна дневна доза от 2 пъти дневно по 20 mg (2 пъти дневно по 1таблетка с удължено освобождаване).

Ако се налага по-висока дозировка, то е възможно постепено повишаване на дневната доза до максимум 2 пъти дневно по 40 mg (2 пъти по 2 таблетки с удължено освобождаване).

Максималната дневна доза не трябва да превишава 80 mg (4 таблетки с удължено освобождаване).

2. Есенциална хипертония

Лечението се провежда със средна дневна доза от 2 пъти дневно по 20 mg (2 пъти дневно по 1таблетка с удължено освобождаване).

Ако се налага по-висока дозировка, то е възможно постепено повишаване на дневната доза до максимум 2 пъти дневно по 40 mg (2 пъти по 2 таблетки с удължено освобождаване).

Максималната дневна доза не трябва да превишава 80 mg (4 таблетки с удължено освобождаване).

Времето между прием на две единични дози не трябва да е по-малко от 4 часа, като препоръчителният интервал между приемите е 12 часа (сутрин и вечер).

Продължителността на лечението се определя от лекуващия лекар.

Поради възможен “ребаунд“ ефект терапията, трябва да се прекъсне с постепенна редукция на дозата, особено ако е била продължителна и/или е била провеждана с високи дози.

Пациенти в старческа възраст

При пациенти в старческа възраст фармакокинетиката на нифедипин е променена, поради което тези пациенти може да се нуждаят от по-ниска поддържаща доза в сравнение с по-младите пациенти.

Пациенти с бъбречни увреждания

Пациенти с бъбречни увреждания не се нуждаят от корекция на дозата.

Пациенти с чернодробни увреждания

Нифедипин се метаболизира главно в черния дроб. Затова е необходимо лечението на пациентите с чернодробно увреждане да бъде внимателно проследявано, а в тежки случаи може да се наложи и намаляване на дозата.

Таблетките с удължено освобождаване не бива да се делят, тъй като по този начин се нарушава защитата от светлина, която се осигурява от лаковото покритие.