Indolen (Индолен)
Indolen (Индолен)

Описание

..

Терапевтични показания

Есенциална хипертония.

Дозировка и начин на приложение

Таблетката трябва да се приема цяла, без да се сдъвква, и с достатъчно количество течност (например чаша вода).

Начин на приложение

Перорално приложение.

Една таблетка на 24 часа, за предпочитане сутрин, да се приема цяла, без да се сдъвква.

При по-големи дози антихипертензивният ефект на индапамида не се усилва, но се увеличава екскрецията на солта (повишава се салуретичния ефект).

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Диуретици, сулфонамиди, самостоятелно

АТС код: С03ВА11

Индапамидът е сулфонамидно производно с индолов пръстен, фармакологично свързан с тиазидните диуретици, който действа чрез подтискане на реабсорбцията на натрий в кортикалния разреждащ сегмент. Увеличава отделянето на натрий и хлориди с урината и в по-малка степен на калий и магнезий, като по този начин увеличава количеството отделена урина и осъществява антихипертензивно действие.

Проучвания във фази II и IIIпоказват антихипертензивен ефект с продължителност 24 часа при монотерапия. Той се е проявил при дози, имащи слаб диуретичен ефект.

Антихипертензивното действие на индапамида е свързано с подобрение на артериалния комплаянс и намаляване на артериоларната и периферната резистентност.

Индапамидът намалява хипертрофията на лявата камера.

Терапевтичния ефект на тиазидните диуретици и техните аналози се запазва постоянен след определена доза, докато страничните ефекти продължават да нарастват. Ето защо, дозата не бива да бъде увеличавана, ако лечението няма ефект.

Доказано е също, че продължителното, средно-срочното и краткосрочното приложение на индапамид при пациенти с хипертензия:

  • не повлиява липидния метаболизъм: триглицериди, LDL–холестерол и HDL–холестерол
  • не повлиява въглехидратния метаболизъм, дори при пациенти с диабет и хипертензия.

Фармакокинетични свойства

Индолен SR 1,5 mg таблетки с удължено освобождаване се предлага в дози за удължено освобождаване, базирано на матрична система, при която активното вещество се намира в носител, позволяващ постепенното освобождаване на индапамида.

Усвояване

Количеството освободен индапамид се усвоява бързо и напълно през стомашно-чревния тракт. Консумацията на храна леко увеличава скоростта на усвояване, но не влияе върху усвоеното количество. Максимална концентрация на лекарственото вещество в кръвта след еднократна доза се наблюдава около 12 часа след приемане, повторното приемане намалява разликите в нивата на серумната концентрация между двете дози. Съществуват индивидуални разлики.

Разпределение

79% от индапамида се свързва с плазмените белтъци. Времето на полуелиминиране от кръвта е между 14 и 24 часа (средно 18 часа).Равновесната концентрация се постига след около 7 дни. Многократното приемане не води до натрупване в организма.

Метаболизъм

Елиминирането става главно с урината (70% от дозата) и фекалиите (22%) под формата на неактивни метаболити.

Високорискови пациенти

Фармакокинетичните параметри остават непроменени при пациенти с бъбречна недостатъчност.