Flucoric  (Флукорик)
Flucoric (Флукорик)

Описание

Flucoric (Флукорик) е препарат за лечение и профилактика на гениталната кандидомикоза. Има доказан ефекти за лечение на гъбични инфекции по кожата. Облекчава бързо клиничните симптоми. Формата в капсули по 150 мг е удобна за употреба.

Flucoric (Флукорик) има доказан ефект при лечение и профилактика на гениталната кандидомикоза и гъбични инфекции на кожата.

При лечение на доказана вагинална кандидоза се взема по следната схема:

150 мг Flucoric първия ден;

150 мг Flucoric третия ден;

150 мг Flucoric седмия ден.

По преценка на специалиста лечението продължава до 6 месеца с едно кратен прием от 150 мг на месец.

Лечението на всички сексуални партньори е задължително.

За превенция на вагинална кандидоза при антибиотично лечение:

150 мг Flucoric на 2-ия ден от приема на антибиотика

Необходимостта от следващ прием е по преценка на лекуващия лекар в зависимост от вида на антибактериалната терапия (150 мг Flucoric на 7-ия ден след началния прием на антибиотика)

При лечение на кожни кандидози - Тinea corporis, Tinea crusis и versicolor:

150 мг 2 пъти седмично за период от 2-4 седмици.  

При Tinea pedis лечението е до 6 седмици.