Silegria (Силегрия)
Silegria (Силегрия)

Описание

Silegria/Sildenafil citrate/ е медикамент, предназначен за прием при еректилна дисфункция /ЕД/. ЕД е често срещано явление сред мъжете, среща се между 30 до 80 години, смята се, че 5-20 % от популацията страдат от тежка форма на еректилна дисфункция.

Silegria/Sildenafil citrate/ е медикамент, предназначен за прием при еректилна дисфункция /ЕД/. ЕД е често срещано явление сред мъжете, среща се между 30 до 80 години, смята се, че 5-20 % от популацията страдат от тежка форма на еректилна дисфункция. Причините могат да бъдат психогенни, съдови, анатомични, хормонални и медикаментозно индуцирани.

Silegria се предлага на аптечния пазар 50 mg x 4 tabl. и 100 mg. x 4 tabl. Дозировката е по лекарско предписание, в зависимост от състоянието на пациента.

Съвременното лечение на ЕД трябва да бъде комплексно, своевременно и базирано на патогенетичния фактор, който предполага формирането й. Пациентите с преобладаваща психогенна ЕД следва да бъдат консултирани от специалист психиатър, а тези с установени придружаващи соматични заболявания, които способстват изявата й, се нуждаят от лекарска консултация със специалист със съответния профил – кардиолог, ендокринолог, уролог или невролог.