Tevadaptor
Tevadaptor

Описание

Tevadaptor When Safety and Simplicity Click Tevadaptor е затворена система за безопасно разтваряне и приложение на токсични лекарства от различно естество.

Tevadaptor системата минимализира риска от изложение на медицинският персонал, който приготвя опасни (токсични) медикаменти и елиминира риска от случайни убождания с иглите с които конвенционално се приготвят медикаменти за приложение, чрез система за вливане. 

Чрез системата един медикамент, чието съдържание е в определено количество, и ако няма нужда да се използва целия, до настоящият момент, тази част, която не е необходима се унищожава. По такъв начин няма пълноценно използване на всички медикаменти за венозно приложение, особено скъпоструващите медикаменти. Сега при наличие на такъв продукт, един флакон може да разтвори и разтвореното лекарство да се използва в пълния му обем до 28 дни от момента на отварянето.

Дизайнът на Tevadaptor системата е ергономичен и лесен за употреба, което изисква минимално време за обучение на персонала, който ще работи с този продукт.

Tevadaptor системата съдържа следните компоненти:

  • Vial Adaptor
  • Syringe Adaptor
  • Connecting Set
  • Luer Lock Adaptor
  • Spike Port Adaptor
  • Infusion Set 180 cm

Стандартната Tevadaptor система съдържа Vial Adaptor, Syringe Adaptor и Sets.

Tevadaptor Vial Adaptor

Vial Adaptor се предлага с различни размери: 20 mm и 28 mm и има конвертър за 13 мм-ови капачки от флакони.
Tevadaptor Vial Adaptor се слага на флакона с лекарството, за да може съдържанието да се придвижва в затворената система - Tevadaptor системата.Vial Adaptor отговаря на всички стандартни 20 мм капачки на флакони с лекарства. Ако е необходим компонент за 13 мм капачка на флакон, може да се използва Vial Converter ring. Vial Converter ring конвертира от 13 mm до 20mm капачки и премахва необходимостта от различен размер Vial Adaptor. Това представлява просто решение за различните типове флакони, намалява количеството материали в една болница(болнична аптека), намалява вероятността от грешка и намалява разходите.

Tevadaptor syringe Adaptor

Tevadaptor Syringe Adaptor отговаря на стандартните спринцовки. По такъв начин превръща спринцовката в затворена система за безопасно смесване и прилагане на опасни (токсични) лекарства.

Syringe Adaptor може да бъде свързан с Vial Adaptor, Connecting Set, Spike Port Adaptor, Infusion Set 180cm или Luer Lock Adaptor. Позволява безопасно да се транспортира лекарството от флакона до банката или до тръбата за венозен път.