За нас

Мисията на специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания “Св. Екатерина” е "прибавяне на години към живота и на здраве към годините”

История на лечебното заведение:

Клиниката по сърдечно-съдовата хирургия към Научния институт по хирургия на Медицинска академия е създадена на 7-ми ноември 1977 г. През годините тя прераства в УНСБАЛ “Света Екатерина”.

Първоначалния състав на клиниката е от хирурзи, кардиолози и медицински сестри. През 1978 г. се провежда и първия конкурс за асистенти, сърдечно-съдови хирурзи, анестезиолози и кардиолози.

Дейността започва предимно със съдово-хирургични операции, като по-рядко се извършват сърдечни операции. Допълнителни дейности са: Озонотерапия, лечение в условията на барокамери и Експериментална хирургия.

Започва и преподавателска дейност със студенти по оперативна и сърдечно-съдова хирургия и специализанти по сърдечно-съдова хирургия.

Научната дейност слага началото си с разработване на съдови протези, оксигенатори и реперфузионни устройства.

През 1984 година правителството възлага на проф. Александър Чирков да изгради модерна кардиохирургия в България като за база се взима вече създадената клиника на проф. Милан Милев с нейния наличен състав.

За кратко време се въвежда нов стил на работа, близък до европейското ниво по това 

време. През 1984-1985 г. базата се модернизира и се закупува най-съвременна апаратура. В кратки срокове се постигат значителни успехи. На 14 май 1986г. се извършва и първата сърдечна трансплантация на Балканите. Редица лекари и медицински сестри се изпращат на специализация в Европа и САЩ, като след това прилагат наученото в своята работа.

На 24.02.1994г. се създава и катедра по Сърдечно-съдова хирургия с неин пръв ръководител – проф. Александър Чирков, а от 2000-та година ръководител е проф. Генчо Начев.

През 2000 година се открива и новата част на клиниката по кардиология, която предоставя много добри условия както за лекари, така и за пациенти и студенти.

На 09.06.2004г. болницата получи първия в България сертификат за внедряване система за управление на качеството на медицинските услуги, съгласно международен стандарт ISO 9001:2000.

В началото на 2008 година проф. Генчо Начев получи в Оксфорд, Англия присъдената на болницата Награда за Европейско качество от Европейската бизнес асоциация.

Днес дейността на болницата и отрежда водещо място сред болниците и кардиологичните и кардиохирургичните центрове в България и Източна Европа.

Мисията на специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания “Св. Екатерина” е "прибавяне на години към живота и на здраве към годините”, предоставяйки на пациента със заболявания на органите на кръвообръщението широк спектър достъпна, своевременна и качествена медицинска помощ от областта на кардиологията, сърдечната и гръдна хирургия, съдовата хирургия и трансплантологията, състояща се в:

 • извършване на високоспециализирани консултации и изследвания за ранна и прецизна диагностика
 • прилагане на съвременни терапевтични, микроинвазивни и оперативни лечебни технологии
 • осигуряване на грижи за пациентите, по време на болничното им лечение, на равнище, съответстващо на най-добрите световни стандарти


Структура:

 • ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК
 • КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ
 • КЛИНИКА ПО СЪРДЕЧНА ХИРУРГИЯ
 • КЛИНИКА ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ
 • КЛИНИКА ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 • ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА ХИРУРГИЯ
 • ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
 • КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
 • КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ
УМБАЛ Света Екатерина създаде публикация
17 апр
Съдовите хирурзи на УМБАЛ „Св. Екатерина“ спасиха пациент с големи симптоматични аневризми
default image
Съдовите хирурзи на УМБАЛ „Св. Екатерина“ спасиха пациент с големи симптоматични аневризми

Животът на 75-годишен пациент с голяма коремна и гръдна аневризмa бе спасен посредством сложна хи...

УМБАЛ Света Екатерина създаде публикация
2021
В УМБАЛ „Св. Екатерина“ приложиха изследване с имплантируем сърдечен монитор
default image
В УМБАЛ „Св. Екатерина“ приложиха изследване с имплантируем сърдечен монитор

За първи път у нас доц. д-р Светослав Йовев, завеждащ сектор по кардиостимулация и електрофизиоло...

УМБАЛ Света Екатерина създаде публикация
2020
УМБАЛ „Св. Екатерина“ със сектор за пациенти с COVID и съпътстващи сърдечносъдови болести
default image
УМБАЛ „Св. Екатерина“ със сектор за пациенти с COVID и съпътстващи сърдечносъдови болести

Във връзка с възникналата епидемия от COVID-19 (SARS – CoV2) в УМБАЛ „Св. Екатерина“ са въведени ...

УМБАЛ Света Екатерина създаде публикация
2019
В УМБАЛ „Св. Екатерина“ спасиха столетник с тромбози и тежко ритъмно нарушение
default image
В УМБАЛ „Св. Екатерина“ спасиха столетник с тромбози и тежко ритъмно нарушение

В Клиниката по кардиология на УМБАЛ „Св. Екатерина“ е преведен пациент на 100-годишна възраст от ...

Публикации

Съдовите хирурзи на УМБАЛ „Св. Екатерина“ спасиха пациент с големи симптоматични аневризми
Публикация
Съдовите хирурзи на УМБАЛ „Св. Екатерина“ спасиха пациент с големи симптоматични аневризми
В УМБАЛ „Св. Екатерина“ приложиха изследване с имплантируем сърдечен монитор
Публикация
В УМБАЛ „Св. Екатерина“ приложиха изследване с имплантируем сърдечен монитор
УМБАЛ Света Екатерина създаде публикация
2019
Проф. Генчо Начев и проф. Никола Владов със съвместна уникална операция
default image
Проф. Генчо Начев и проф. Никола Владов със съвместна уникална операция

В УМБАЛ „Света Екатерина“ извършиха уникална едноетапна операция на сърдечносъдов проблем и тумор...

УМБАЛ Света Екатерина създаде публикация
2019
Втора сърдечна трансплантация за годината извършиха в УМБАЛ „Света Екатерина“
default image
Втора сърдечна трансплантация за годината извършиха в УМБАЛ „Света Екатерина“

В Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина“ извършиха втора поредна...

УМБАЛ Света Екатерина създаде публикация
2018
В УМБАЛ „Света Екатерина“ успешно отстраниха изключително рядък тумор
default image
В УМБАЛ „Света Екатерина“ успешно отстраниха изключително рядък тумор

Съдовите хирурзи на УМБАЛ „Света Екатерина“, ръководени от завеждащия клиниката проф. Тодор Захар...

УМБАЛ Света Екатерина създаде публикация
2018
В УМБАЛ „Св. Екатерина“ спасиха американка със сложна операция
default image
В УМБАЛ „Св. Екатерина“ спасиха американка със сложна операция

В УМБАЛ „Св. Екатерина“ бе приета за лечение по спешност 70-годишна американска гражданка с остро...

УМБАЛ Света Екатерина създаде публикация
2018
24 пациенти чакат за сърдечна трансплантация
default image
24 пациенти чакат за сърдечна трансплантация

В УМБАЛ „Света Екатерина“ изписаха в добро общо състояние поредния пациент, претърпял сърдечна тр...

УМБАЛ Света Екатерина създаде публикация
2018
Свободни места за лекари-специализанти по кардиохирургия в УМБАЛ „Св. Екатерина“
default image
Свободни места за лекари-специализанти по кардиохирургия в УМБАЛ „Св. Екатерина“

Във връзка с влизането в сила от 31.01.2015 г. на Наредба №1 от 22 януари 2015 г. за придобиване ...

УМБАЛ Света Екатерина създаде публикация
2018
УМБАЛ „Св. Екатерина” с нов метод за лечение на сърдечни аритмии
default image
УМБАЛ „Св. Екатерина” с нов метод за лечение на сърдечни аритмии

В Университетска болница „Св. Екатерина” в София стартира проект, свързан с електрофизиологично л...

УМБАЛ Света Екатерина създаде публикация
2018
Пациент с изкуствено сърце получи истинско при трансплантация в УМБАЛ „Св. Екатерина“
Пациент с изкуствено сърце получи истинско при трансплантация в УМБАЛ „Св. Екатерина“

Пациент с изкуствено сърце беше сърдечно трансплантиран в болница „Св. Екатерина“. В ранните часо...

УМБАЛ Света Екатерина създаде публикация
2018
Безплатен скрининг на сърдечносъдови заболявания в УМБАЛ „Св. Екатерина“
Безплатен скрининг на сърдечносъдови заболявания в УМБАЛ „Св. Екатерина“

От 19 февруари УМБАЛ „Св. Екатерина“ започва безплатен скрининг (откриване) на сърдечносъдови заб...

УМБАЛ Света Екатерина създаде публикация
2018
Проф. Генчо Начев спаси пациентка чрез сложна операция
Проф. Генчо Начев спаси пациентка чрез сложна операция

В Университетска болница „Св. Екатерина“ проф. д-р Генчо Начев, дмн, извърши за първи път в Бълга...

УМБАЛ Света Екатерина създаде публикация
2017
В УМБАЛ „Св. Екатерина“ оперираха огромен тумор на каротидното тяло
В УМБАЛ „Св. Екатерина“ оперираха огромен тумор на каротидното тяло

Съдовите хирурзи на УМБАЛ „Света Екатерина“, ръководени от проф. Захариев, извършиха успешна опер...

УМБАЛ Света Екатерина създаде публикация
2017
В УМБАЛ „Св. Екатерина“ бе имплантирано уникално за региона дефибрилиращо устройство
В УМБАЛ „Св. Екатерина“ бе имплантирано уникално за региона дефибрилиращо устройство

Университетската болница „Свeта Екатерина“ бе избрана за център, в който да се имлантира за първи...

УМБАЛ Света Екатерина създаде публикация
2017
В УМБАЛ „Св. Екатерина“ оперираха мъж със синдрома на лешникотрошачката
В УМБАЛ „Св. Екатерина“ оперираха мъж със синдрома на лешникотрошачката

Съдовите хирурзи на УМБАЛ „Света Екатерина“, ръководени от проф. Захариев, оперираха успешно паци...

УМБАЛ Света Екатерина създаде публикация
2017
С уникална операция в „Св. Екатерина“ беше спасен млад мъж 
С уникална операция в „Св. Екатерина“ беше спасен млад мъж 

Хирурзи от университетската болница „Св. Екатерина“ в София успяха да спасят живота на 28-годишен...

УМБАЛ Света Екатерина създаде публикация
2016
Две деца чакат за изкуствено сърце
Две деца чакат за изкуствено сърце

  Две момчета - на 17 и 18 години, чакат за изкуствено сърце  в столичната болница „Св. Екатерин...

УМБАЛ Света Екатерина създаде публикация
2015
Излезе списък със 67 болници, които ще могат да бъдат приватизирани
default image
Излезе списък със 67 болници, които ще могат да бъдат приватизирани

От днес влизат в сила приетите от Народното събрание промени в Закона за здравното осигуряване. И...

УМБАЛ Света Екатерина създаде публикация
2015
Проф. Генчо Начев: 9-те болници няма да се сливат, общо дружество ще ги управлява административно
default image
Проф. Генчо Начев: 9-те болници няма да се сливат, общо дружество ще ги управлява административно

Никой досега не е говорил за сливане на болници  – става дума за създаване на дружество, което да...