Описание

Мисията на специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания “Св. Екатерина” е "прибавяне на години към живота и на здраве към годините”

История на лечебното заведение:

Клиниката по сърдечно-съдовата хирургия към Научния институт по хирургия на Медицинска академия е създадена на 7-ми ноември 1977 г. През годините тя прераства в УНСБАЛ “Света Екатерина”.

Първоначалния състав на клиниката е от хирурзи, кардиолози и медицински сестри. През 1978 г. се провежда и първия конкурс за асистенти, сърдечно-съдови хирурзи, анестезиолози и кардиолози.

Дейността започва предимно със съдово-хирургични операции, като по-рядко се извършват сърдечни операции. Допълнителни дейности са: Озонотерапия, лечение в условията на барокамери и Експериментална хирургия.

Започва и преподавателска дейност със студенти по оперативна и сърдечно-съдова хирургия и специализанти по сърдечно-съдова хирургия.

Научната дейност слага началото си с разработване на съдови протези, оксигенатори и реперфузионни устройства.

През 1984 година правителството възлага на проф. Александър Чирков да изгради модерна кардиохирургия в България като за база се взима вече създадената клиника на проф. Милан Милев с нейния наличен състав.

За кратко време се въвежда нов стил на работа, близък до европейското ниво по това 

време. През 1984-1985 г. базата се модернизира и се закупува най-съвременна апаратура. В кратки срокове се постигат значителни успехи. На 14 май 1986г. се извършва и първата сърдечна трансплантация на Балканите. Редица лекари и медицински сестри се изпращат на специализация в Европа и САЩ, като след това прилагат наученото в своята работа.

На 24.02.1994г. се създава и катедра по Сърдечно-съдова хирургия с неин пръв ръководител – проф. Александър Чирков, а от 2000-та година ръководител е проф. Генчо Начев.

През 2000 година се открива и новата част на клиниката по кардиология, която предоставя много добри условия както за лекари, така и за пациенти и студенти.

На 09.06.2004г. болницата получи първия в България сертификат за внедряване система за управление на качеството на медицинските услуги, съгласно международен стандарт ISO 9001:2000.

В началото на 2008 година проф. Генчо Начев получи в Оксфорд, Англия присъдената на болницата Награда за Европейско качество от Европейската бизнес асоциация.

Днес дейността на болницата и отрежда водещо място сред болниците и кардиологичните и кардиохирургичните центрове в България и Източна Европа.

Мисията на специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания “Св. Екатерина” е "прибавяне на години към живота и на здраве към годините”, предоставяйки на пациента със заболявания на органите на кръвообръщението широк спектър достъпна, своевременна и качествена медицинска помощ от областта на кардиологията, сърдечната и гръдна хирургия, съдовата хирургия и трансплантологията, състояща се в:

 • извършване на високоспециализирани консултации и изследвания за ранна и прецизна диагностика
 • прилагане на съвременни терапевтични, микроинвазивни и оперативни лечебни технологии
 • осигуряване на грижи за пациентите, по време на болничното им лечение, на равнище, съответстващо на най-добрите световни стандарти


Структура:

 • ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК
 • КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ
 • КЛИНИКА ПО СЪРДЕЧНА ХИРУРГИЯ
 • КЛИНИКА ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ
 • КЛИНИКА ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 • ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА ХИРУРГИЯ
 • ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
 • КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
 • КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ