Последвани
Проф. Иван  Дечев дм
д-р Васил Василев
д-р Антон Баев
д-р Антон Баев
Акушерство и гинекология
д-р Димитър Богданов Георгиев
д-р Димитър Богданов Георгиев
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Митко Ригов
д-р Митко Ригов
Хранене и диететика