Д-р Антон Баев
Д-р Антон Баев
Акушерство и гинекология
д-р Димитър Богданов Георгиев
д-р Димитър Богданов Георгиев
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Митко Ригов
д-р Митко Ригов
Хранене и диететика