Последователи
Анелия Димитрова
д-р Александра Костова
Мария Айвазова
Мария Айвазова
Студент по обществено здраве
Силви Пасков
д-р Мила  Сертова
д-р Вяра Захариева
д-р Вяра Захариева
Медицинска онкология
д-р Мирослав Георгиев Спасов