Медицинска онкология
Медицинска онкология

Описание

.

Отделение медицинска онкология е с близо 60-годишна история и има изградена традиция в лечението, диагностиката, рехабилитацията и проследяването на пациентите с онкологични заболявания. Отделение медицинска онкология е звено в структурата на „КОЦ-Стара Загора“ ЕООД.

Стремежът на екипа, работещ в Отделение медицинска онкология е да предлага медицински услуги с високо качество, които в максимална степен да удовлетворяват изискванията, нуждите и очакванията на пациентите. Получената отлична оценка от последната акредитация е доказателство за качеството на дейността в отделението.

 Клиничните пътеки по които отделението работи по договор с НЗОК са : № 240, 241-1, 241-2, 253 и 999

За повече, вижте тук.

6000, Стара Загора, България, ул. д-р Тодор Стоянович №15
+35942614179