Хирургия
Хирургия

Описание

.

Основната цел на Отделение Онкохирургия е задоволяване на потребностите на населението от специализирана онкохирургична помощ, съгласно изискванията на Единната онкологична докторина и Правилата добрата клинична практика.

Хирурзите активно участват в оперативната дейност в стационара, извършвайки целия обем онкохирургични операции, заложени по клиничните пътеки- по отношение на рака на гърдата, дебело точерво, стомаха и хранопровода, рака на пикочния мехур, рака на простата, рака на щитовидната жлеза и рака на кожата.

Клиничните пътеки по които работи отделението по договор с НЗОК са: № 147, 152, 171, 173, 175, 177, 180, 181, 190, 193, 194, 199, 200 и 202;

Повече вижте тук.

6000, Стара Загора, България, ул. д-р Тодор Стоянович №15
+35942614173