Лъчелечение
Лъчелечение

Описание

Лъчелечението представлява съществена част от мултидисциплинарния лечебен процес на онкологично болните. Около 45-50% от новозаболелите онкологично болни подлежат на лъчетерапия.

Лъчелечението представлява съществена част от мултидисциплинарния лечебен процес на онкологично болните. Около 45-50% от новозаболелите онкологично болни подлежат на лъчетерапия. Лъчелечението и хирургията са основните локо-регионални методи в комплексния мултидисциплинарен подход.

Отделението работи по договор с НЗОК по следните клинични пътеки : № 246, 247, 249, 250-1, 250-2, 251-1, 251-2 и 252.

Повече,вижте тук.

6000, Стара Загора, България, ул. д-р Тодор Стоянович №15
+35942614168