Онкогинекология
Онкогинекология

Описание

Дейността на Отделение Онкогинекология е оказване на комплексна помощ в организацията, ръководството и извършването на профилактика, активно издирване, ранна диагностика, комплексно лечение, периодично наблюдение и подобряване качеството на живот на жените с онкогинекологичи заболявания.

Дейността на Отделение Онкогинекология е оказване на комплексна помощ в организацията, ръководството и извършването на профилактика, активно издирване, ранна диагностика, комплексно лечение, периодично наблюдение и подобряване качеството на живот на жените с онкогинекологични заболявания.

На стационарно лечение в Отделение Онкогинекология подлежат всички болни с гинекологични и онкогинекологични страдания и болни с преканцерози. На стационарно болните се прилага комплексно лечение според Единната онкологична докторина, определяно от високо квалифицирани специалисти.

Клиничните пътеки,по които работи отделението по договор с НЗОК са № 160, 161, 162, 163 и 164;

Повече вижте тук.

6000, Стара Загора, България, ул. д-р Тодор Стоянович №15
+35942614176