Клинична патология
Клинична патология
6000, Стара Загора, България, ул. д-р Тодор Стоянович №15