Клинична лаборатория
Клинична лаборатория

Описание

Клиничната лаборатория е интердисциплинарна наука, която има ключова роля в диагностичния и лечебен процес. Целта на лабораторните изследвания е получаването на достоверни резултати, които са реална оценка на истинските стойности и носят полезна информация.

.

6000, Стара Загора, България, ул. д-р Тодор Стоянович №15