Специализиран диагностично-консултативен кабинет по онкологична хирургия
Специализиран диагностично-консултативен кабинет по онкологична хирургия

Описание*

Обслужва се от лекарите-хирурзи на Отделението по хирургия по график.

Тук се провежда диспансерно наблюдение на пациенти с онкологични заболявания и преканцерози, профилактика на онкологичните заболявания : извършват се контролни прегледи, изписва се съответната терапия, медицинска експертиза на работоспособността, правят се превръзки.Приемат се пациенти за стационарно лечение.

Ежедневно, в часовете сред 12:30ч. се извършват по 4 прегледи с цел профилактика на рака на млечната жлеза.При необходимост болните се насочват за мамографско и ехографско изследване.

, България, ул.Доктор Тодор Стоянович 15
+35942614196