Специализиран диагностично-консултативен кабинет по онко УНГ
Специализиран диагностично-консултативен кабинет по онко УНГ

Описание

Обслужва се от лекар в часовете от 7:30 - 8:30 и от 10:30-13:30ч.В кабинета се извършват прегледи и диспансерно наблюдение на пациенти,биопсии,смяна на канюли,превръзки,прием на болни в стационара и медицинска експертиза на работоспособността.
, България, ул.Доктор Тодор Стоянович 15