Специализирани диагностично-консултативни кабинети по медицинска онкология -  стационар

Специализирани диагностично-консултативни кабинети по медицинска онкология - стационар

Описание

Обслужва се от лекари-интернисти - с медицинска онкология от ОМО.

Тук става разкриване на досиета и консултиране на новооткрити болни със злокачествени новообразувания и диспансерното им наблюдение.Приемат се болни за стационарно лечение с химиотерапевтици и контролиране на страничните им ефекти след изписването.

Консултират се онкоболни с палиативни проблеми и изписване на обезболяваща терапия, както и на болни, насочени от останалите ДКК.Извършва се експертиза на временната нетрудоспособност.

, България, ул.Доктор Тодор Стоянович 15