Диагностично-консултативен кабинет по онкогинекология

Диагностично-консултативен кабинет по онкогинекология

Описание

Обслужва се от лекари гинеколози от отделение "Онкогинекология" по график определен за месеца.

Тук се извършват консултативни и профилактични прегледи на женските полови органи.Диагностицират се, лекуват се и диспансерно се наблюдават онкологично болни жени и болни с преканцерози -  правят се цитонамазки, колпоскопии и биопсии,експертиза на временната и трайна нетрудоспособност, извършва се прием на болни за стационарно лечение.
, България, ул.Доктор Тодор Стоянович 15
+35942614196