Специализиран диагностично-консултативен кабинет по лъчелечение

Специализиран диагностично-консултативен кабинет по лъчелечение

Описание

Обслужва се от лекар лъчетерапевт.Тук се извършват прегледи, подготвят се за прием пациенти за лъчелечение.Извършват се клинико-биологично планиране на пациентите, анатомотопографски срез,локазиционни RO снимки, дозиметрично планиране и обслужване на съответната апаратура.Контролни прегледи на болни
, България, ул.Доктор Тодор Стоянович 15
+35942614196