Специализиран диагностично-консултативен кабинет за преданестиологична подготовка
Специализиран диагностично-консултативен кабинет за преданестиологична подготовка

Описание

Тук се правят предоперативи консултации на хоспитализирани болни в КОЦ.
, България, ул.Доктор Тодор Стоянович 15
+35942614196