Последвани
д-р Георги Трифонов
д-р Георги Трифонов
Акушерство и гинекология
д-р Янчо Делчев
д-р Янчо Делчев
Акушерство и гинекология
д-р Николай Радулов
д-р Николай Радулов
Акушерство и гинекология
д-р Евелин Хайвазов
д-р Евелин Хайвазов
Ортопедия и травматология
д-р Марияна Русинова Венелинова
д-р Марияна Русинова Венелинова
Кожни и венерически болести
д-р Боряна Балтаджиева
д-р Боряна Балтаджиева
Акушерство и гинекология
д-р Величка Рашкова- Дамянова
д-р Величка Рашкова- Дамянова
Ендокринология и болести на обмяната
Джимша  Джеймс
Джимша Джеймс
Ортопедия и травматология