Последователи
Мария Николаева Милошева
Мария Николаева Милошева
Студент по обществено здраве
д-р Величка Рашкова- Дамянова
д-р Величка Рашкова- Дамянова
Ендокринология и болести на обмяната
Анелия Димитрова
д-р Георги Трифонов
д-р Георги Трифонов
Акушерство и гинекология
д-р Зорница Георгиева
д-р Зорница Георгиева
Общопрактикуващ лекар
д-р Борис Петков
д-р Елия Костова
д-р Елия Костова
Вътрешни болести
 Емилия Ивета Свиленова Иванова
Емилия Ивета Свиленова Иванова
Студент по дентална медицина
д-р Николай Радулов
д-р Николай Радулов
Акушерство и гинекология
1 2 3