Кабинет по кардиология

Кабинет по кардиология

Описание

Предлага специализирани прегледи и изследвания, ЕКГ, издаване на болничен лист с лекарска комисия.

, България