Описание

СБАЛДБ „Д-р Лисичкова“ ЕООД е специализирана болница за активно лечение по детски болести, която стартира дейността си от 13.07.2009 г. Основен приоритет на болницата е да осигури високо квалифицирана и достъпна диагностично-лечебна медицинска помощ и грижи за пациентите от 0 до 18-годишна възраст.

В лечебното заведение работят 60 души висш, среден и помощен персонал. Благодарение на високия професионализъм на лекарския екип и специалистите по здравни грижи, комфортните условия и модерно оборудване СБАЛДБ „Д-р Лисичкова“ е лечебно заведение, където пациентите и техните родители ще намерят сигурност и спокойствие за разрешаването на техните здравословни проблеми.

Болницата заедно с доболничната помощ е разположена на 1600 м2 разгъната площ в сградата на МК "Младост" - ет. 1, eт. 4, ет. 5. В структурата на лечебното заведение са обособени три отделения:

 • Многопрофилно детско отделение с акценти върху детската пулмология, алергология, гастроентерология и ендокринология. Отделението разполага с 29 болнични легла. 
 • Отделение по детска нефрология и хемодиализа с 10 легла, специализирано в диагностиката и лечението на остри и хронични възпалителни и имунни заболявания на пикочо-отделителната система (ПОС), бъбречно-каменна болест (БКБ), вродени аномалии на отделителна система (ВАОС), функционални нарушения на ПОС.
 • Интензивно отделение с 6 легла.

Допълнителни звена:

 1. Специализиран център за уродинамични изследвания при деца, който дава възможност за прецизна диагностика и избор на подходящ терапевтичен подход на функционалните нарушения на долните пикочните пътища. 
 2. Функционален кабинет за бъбречна биопсия; 
 3. Функционален кабинет за извършване на фиброгастроскопия и колоноскопия при деца; 
 4. Рентгенов кабинет.

Всички болнични стаи са със самостоятелен санитарен възел, цифрова телевизия, интернет връзка, централна климатизация, хладилник. Има възможност за поставяне на допълнително легло за придружител на хоспитализираното дете.

В стационара се оказва 24-часова консултативна и лечебно-диагностична помощ от утвърдени лекари и специалисти в областта на основните направления на клиничната педиатрия. 

От 2015 г. болницата е акредитирана за база за обучение по педиатрия.

 

l2.jpg
l3.jpg
l4.jpg
l5.jpg
l6.jpg
l7.jpg
l8.jpg
l9.jpg
l10.jpg
l11.jpg
l12.jpg
l13.jpg
l14.jpg
l15.jpg
l16.jpg
l17.jpg
l18.jpg
l19.jpg
l20.jpg
l21.jpg
Детска болница Д-р Лисичкова

Услуги

 • Остър и обострен хроничен пиелонефрит
 • Гломерулонефрити при лица под 18 години
 • Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити
 • Хронична обструктивна белодробна болест
 • Бронхиална астма
 • Инфекциозно – алергични заболявания на дихателната система
 • Гнойно – възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система
 • Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система
 • Бронхопневмония
 • Бронхиолит
 • Токсоалергични реакции
 • Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови