Последователи
д-р Ивелина Людмилова Христова
Петър Димитров Георгиев
д-р Елия Костова
д-р Елия Костова
Вътрешни болести
д-р Айля Асанова
Игбал Шенол Шефкет
Игбал Шенол Шефкет
Студент по медицина
д-р Испар Вейсалов
д-р Испар Вейсалов
Общопрактикуващ лекар
д-р Валентина Герганова
д-р Сийка Хаджиева
д-р Сийка Хаджиева
Общопрактикуващ лекар
д-р Сия Евтимова
Mariya Popova
д-р Тонка Лисичкова
д-р Тонка Лисичкова
Детска нефрология и хемодиализа