Многопрофилно детско отделение
Многопрофилно детско отделение

Описание

Многопрофилното детско отделение е с акценти върху детската пулмология, алергология, гастроентерология и ендокринология. Отделението разполага с 29 болнични легла.
9000, Варна, България, бул. Република 91, МК Младост, ет. 5, тяло Г
+35952555777