Детска нефрология и хемодиализа
Детска нефрология и хемодиализа

Описание

Отделението разполага с 10 легла.

Отделението по детска нефрология и хемодиализа разполага с 10 легла. Специализирано е в диагностиката и лечението на остри и хронични възпалителни и имунни заболявания на пикочо-отделителната система (ПОС), бъбречно-каменна болест (БКБ), вродени аномалии на отделителна система (ВАОС), функционални нарушения на ПОС.

9000, Варна, България, бул. Република 91, МК Младост, ет. 5, тяло Г
+35952555777