Интензивно  отделение
Интензивно отделение

Описание

Отделението разполага с 6 легла.
9000, Варна, България, бул. Република 91, МК Младост, ет. 5, тяло Г
+35952555777