Кабинет по ортопедия
Кабинет по ортопедия

Описание

В кабинета се извършват специализирани прегледи и изследвания, ренгенова снимка, скенер, вътреставни ампликации, снемане на гипс, издаване на болничен лист с лекарска комисия.

, България