Кабинет по кардиология
Кабинет по кардиология

Описание

Предлага специализирани прегледи и изследвания, ЕКГ, издаване на болничен лист с лекарска комисия

, България