За нас

МБАЛ "Д-р Христо Стамболски"ЕООД- Казанлък е многопрофилно лечебно заведение с предмет на дейност диагностика, лечение и рехабилитация на остри, изострени хронични, травматологични заболявания, родилна помощ, състояния, изискващи оперативно лечение в болинчни условия, медико-козметични услуги.

МБАЛ "Д-р Христо Стамболски"ЕООД- Казанлък е многопрофилно лечебно заведение с предмет на дейност диагностика, лечение и рехабилитация на остри, изострени хронични, травматологични заболявания, родилна помощ, състояния, изискващи оперативно лечение в болинчни условия, медико-козметични услуги.

Болницата е с разширени функции и обслужва население от пет общини – Казанлък, Павел баня, Николаево, Гурково и Мъглиж.

На 16 април 2004 г. беше сключено споразумение за взаимно сътрудничество и коопериране между Болница ”Дюпон” LLС (ООД), САЩ и МБАЛ ”Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък.

Споразумението включва:

- Обмен на информация - похвати и процедури, най-добри практики и др.; консултиране между старшите ръководства на двете болници; обмен на информация относно най-добрите медицински практики между членовете на медицинските персонали.

- Обмен на персонал - посещения на лекари и управленски персонал с цел обучение и въвеждане на нови медицински методи и съвременни практики в лечебно-диагностичния процес, както и споделяне на добрия опит по отношение на хуманитарни обществени дейности.


КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК И ОТДЕЛЕНИЯ БЕЗ ЛЕГЛА

         

Консултативно-диагностичният  блок и отделенията  без легла предлага широк спектър анализи на лабораторни показатели за целите на диагностиката и мониториране на лечението:

 

 •   Регистрационно-информационно бюро
 • Функционален кабинет
 •  Клинична лаборатория
 • Микробиологична лаборатория
 • Лаборатория по трансфузионна хематология
 •  Отделение по образна диагностика
 •  Отделение по клинична патология
 • Отделение по  хемодиализа  
 •  Отделение по физикална и рехабилитационна  медицина
 • Приемно консултативни кабинети.

                               СТАЦИОНАРЕН БЛОК

Стационарният блок се състои от десет отделения, профилирани според потребностите на населението и състоянието на пациентите. След осъществяването на диагностика, в стационарния блок се прилагат съвременни технологии за болнично лечение съгласно медицинските стандарти.

                                     ОТДЕЛЕНИЯ

 • Отделение по вътрешни болести
 • Отделение по гастроентерология
 • Отделение по хирургия
 • Отделение по ортопедия и травматология
 • Отделение по акушерство и гинекология
 •  Отделение по педиатрия
 • Отделение по нервни болести
 • Отделение за ушно-носно-гърлени заболявания
 •   Отделение по анестезиология и интензивно лечение
 •   Психиатрично отделение  за остри психиатрични разстройства в тежък стадий.

Болницата предоставя на пациентите си диагностика и лечение, чрез широк спектър медицински услуги: вътрешни болести, ендокринология, кардиология, гастроентерология, детски болести, акушерство и гинекология, родилна помощ, хирургия, ортопедия и травматология, неврология, анестезиология и интензивно лечение, УНГ, хемодиализа, , физикална терапия и рехабилитация, лабораторна, ехографска и рентгенова диагностика, диагностика и консултации, поискани от лекар на друго лечебно заведение


   Седалището и адресът на управление са в гр.Казанлък, ул.”Старозагорска ” № 16 тел. 0431- 6-83-33, факс 0431- 6-56-65,e-mailmbalkazanlak@mail.bg.

·         Общо брой легла към 31.12.2015 година – 290 броя, като средно списъчния им брой е 214 броя.

·       .