Отделение по вътрешни болести към МБАЛ "Христо Стамболски"
Отделение по вътрешни болести към МБАЛ "Христо Стамболски"

Описание

Отделението разполага с 18 легла, обособени в общ и интензивен сектор.

Отделението разполага с 18 легла, обособени в общ и интензивен сектор.
Осъществява:
- Адекватно лечение на ендокринологични и хематологични заболявания; Обучение и подготовка за социална адаптация на пациенти със захарен диабет; Съвременно лечение на заболявания на щитовидната жлеза след прецизна хормонална и ехографска диагностика.
Отделението разполага с достатъчна материална база за цялостно разгръщане на диагностична и терапевтична дейност по профила си. Кадровата обезпеченост е достатъчна и дава възможност за непрекъснат режим на работа и 24-часов безотказен прием на пациенти.

Началник отделение - Д-р Петко ТАНЕВ - вътрешни болести, хематология
Старши ординатор - Д-р Мария ЛУЧЕВА - вътрешни болести, ендокринология
Ординатори - Д-р Стефан ПОПОВ - вътрешни болести, клинична токсикология
Д-р Елена ДИМИТРОВА
Д-р Селвет ШУКРИЕВА-СЕЛИМОВА
Д-р Лорета ТЕРЗИЕВА - ендокринология
Д-р Руска УЗУНОВА - пневмология и фтизиатрия


Старша мед. сестра - Мария ШАТАФЧИЕВА


6100, Казанлък, България, ул. Старозагорска 16