Отделение по гастоентерология към МБАЛ "Христо Стамболски"
Отделение по гастоентерология към МБАЛ "Христо Стамболски"

Описание

Разполага с 26 легла структурирани в 2 сектора: Гастроентерологичен; Пулмологичен.

Отделението осъществява:

  • Диагностично уточняване на болни с гастроентерологични и общотерапевтични заболявания.
  • Лечение на болни с остри, хронични и обострени заболявания на гастроинтестиналния тракт, хепатобилиарната система и панкреаса, когато лечебната цел не може да се постигне в амбулаторни условия.
  • Диагностично уточняване на болни с неясни кръвоизливи на горен и долен гастроинтестинален тракт, съмнение за тумори, неясни болкови, анемични и консумативни синдроми, алкохолни и други токсични увреждания и нерационално хранене, следоперативни хронични състояния и подготовка на болни за оперативно лечение.
  • Лечение на белодробно болни - астма, ХОББ, пневмонии.

В отделението вече 2 години се извършват предимно ендоскопски холецистостомии.

Началник отделение – Д-р Искра ПЪРВАНОВА - вътрешни болести, гастроентерология

Ординатори - 
Д-р Едриана ЕДРЕВА - вътрешни болести, гастроентерология, 
Д-р Николай СТОЙНОВ
Д-р Петко ПЕТЛИЧКОВ - вътрешни болести, гастроентерология, 
Д-р Цветомир МИХАЙЛОВ - вътрешни болести,
Д-р Стойка ТОДОРОВА


Старша мед. сестра - Таня Петрова

6100, Казанлък, България, ул. Старозагорска 16