Отделение по хирургия към МБАЛ"Христо Стамболски"
Отделение по хирургия към МБАЛ"Христо Стамболски"

Описание

Общопрофилно хирургично отделение с 37 болнични легла в зала за пост оперативно наблюдение и гнойно-септичен, урологичен, съдов и общохирургичен сектор.

Извършвате се първични, вторични и консултативни прегледи. Диагностика, оперативно и медикаментозно лечение на болни със заболявания на стомашно - чревния тракт, както и хепатобилиарна патология в това число и на панкреаса. Оперативно лечение на дефекти на коремната стена /всички видове хернии/, мекотъканни и неврохирургични травми и гнойно-септични заболявания. Всички заболявания на щитовидната жлеза. В отделението се лекуват болни с остри и хронични венозни и артериални заболявания на крайниците, както и съдовите усложнения на диабета - диабетно стъпало. В отделението се извършват лапароскопски операции - предимно холецистоктомии.
Осигурени са 24 дежурства с наблюдение от лекар - специалист по хирургия.

Началник отделение - Д-р Румен РАЕВ - хирургия

Ординатори - 
Д-р Николай 
Тюфекчиев - хирургия; 
Д-р Иван Колев- хирургия;
Д-р Валентин Василев - хирургия, съдова хирургия; 
Д-р Деян Танев - хирургия; 
Д-р Красимир Йолевски - хирургия, урология; 
Д-р Белчо Белчев


Старша мед. сестра - Мариела Илиева

6100, Казанлък, България, ул. Старозагорска 16