Отделение по ортопедия и травматология към МБАЛ "Христо Стамболски"
Отделение по ортопедия и травматология към МБАЛ "Христо Стамболски"

Описание

Включва Асептичен и Септичен сектор. Отделението разполага с 10 легла и 2 операционни зали, оборудвани с рентгенова, дигитална видеопаратура и необходимия операционен инструментариум.


Извършват се всички видове оперативни интервенции на горен и долен крайник, без ендопротезиране. Диагностична и лечебна дейност на всички заболявания и травми на опорно-двигателния апарат, включително и травми на периферни нерви. Артроскопска диагностика и лечение.

Началник отделение - Д-р Петър Лучев - ортопедия и травматология
Ординатор - Д-р Росен Джикелов - ортопедия и травматология

Старша мед. сестра -
 Таня Секулова

6100, Казанлък, България, ул. Старозагорска 16