За нас

Карилаб е филиал на италианското дружество Test.

Дружество „Tест” започва дейността си през 1975г. като специализирана частна лаборатория и се характеризира с пълна гама от предлагани услуги. Професионалността и своевременното въвеждане на нови технологии са успешната политика на компанията. Повече от 34 години се развива и предлага все по-усъвъшенствани услуги на нашите клиенти.

Мисията на КариЛаб е да предложи на своите клиенти максимално внимание, както от гледна точка на резултатите и изследването, така и при посрещането на своите клиенти.Начин на работа на лаборатория КариЛаб

За да осигури ежедневно качество във всяко изследване лабораторията използва серия от контроли, както и контроли за междулабораторно качество (Италия – София). Резултатите от тези контроли се съхраняват и запазват за една година и при необходимост за по-дълъг период. Лабораториите Тест - Модена и КариЛаб – София са напълно свързани в работната дейност и по този начин могат да гарантират винаги адекватни отговори и в спешни случаи.

КАРИЛАБ има следните цели:

Да гарантира качество на получените лабораторни резултати чрез системен контрол на апаратурата, софтуерната система и усъвършенстване на лабораторния и санитарен персонал.

Намалява до минимум времето за получаване на резултатите.

Да запознава клиентите си с максимална точност и пълно описание на секторите и предлаганите услуги.

Да въведе целия персонал на лабораторията в поддържането на една качествена система на работа.

Своевременно модернизиране – винаги в крак с най-новите аналитични и технологични методики, за да може да гарантира едно непрестанно усъвършенстване на предлаганите услуги.

Работно Време

Понеделник - петък
Събота8.00 - 19.00 часа

8.00 - 12.00 часа

Получаване на резултати10:00 - 12:00 | 16:00 - 18:00

За взимане на кръв по домовете, моля позвънете на номер

0898 524 624