За нас

МЦ "Пентаграм 2012" ООД е в договорни отношения с "Здравноосигурителна компания България здраве" АД. МЦ "Пентаграм 2012" ООД предлага доболнична, болнична и комбинирана медицинска помощ, на клиените на "Здравноосигурителна компания България здраве" АД, в следните направления:
• офталмология
• акушерство и гинекология
• кардиология
• клинична лаборатория

МЦ Пентаграм dashboard.own_post_posted
2015
МЦ Пентаграм dashboard.own_post_posted
2015

Публикации

Сексът носи самочувствие въпреки годините
Сексът носи самочувствие въпреки годините
Публикация
Макулната дегенерация невинаги е заболяване на възрастта
Макулната дегенерация невинаги е заболяване на възра...
Публикация