За нас

Правилна диагноза – успешно лечение! Medic One осигурява консултации и прегледи от водещи специалисти в различни области на медицината.Всички наши лекари работят в елитни клиники и болници, където могат да продължат лечението на пациента.

Правилна диагноза – успешно лечение!

Нашият център осигурява консултации и прегледи от водещи специалисти по кардиология, хематология, ендокринология, хранене и диететика, нефрология, урология, дерматология, хомеопатия, мамология, хирургия, медицинска онкология, лъчетерапия, интензивно лечение.

Всички наши лекари работят в елитни клиники и болници, където могат да продължат лечението на пациента. По този начин ние желаем да завършим изцяло лечебно-диагностичния процес бързо и успешно.

Целта ни е в една спокойна и приятна обстановка да дадем на нашите пациенти качествена специализирана помощ, лечение и препоръки, които да осигурят тяхното спокойствие и пълноценно здраве.

Стремим се да им спестим време и излишни нерви, затова всички наши лекари работят планово, след предварително записване.

Прегледи и диагностика

Medic One осигурява качествена диагностика и лечение чрез:

 • високо квалифицирани специалисти
 • модерно оборудване със съвременна диагностична и лечебна апаратура
 • изработване на профилирани лечебни схеми за продължително прилагане при хронични заболявания
 • програми за профилактика на заболяванията на съвременната цивилизация
 • консултации за продължаващо лечение в чужбина

Лабораторни изследвания

Медицински център Medic One извършва лабораторни изследвания и с направления по НЗОК. Списък на показателите, по който изследваме, вижте тук!

Профилактика

Провеждаме целогодишна програма за профилактика на рака млечната жлеза и ранното откриване на това социално значимо заболяване. Изготвяме план за проследяване на пациентите с напомняне за дата и час на профилактичните прегледи.

Същевременно осигуряваме консултации със специалисти по медицинска онкология.

Извършваме здравно наблюдение и профилактика на социално-значимите заболявания на сърдечно-съдовата и половата системи.

Изготвяме оценка на риска и работим по превенцията и намаляването на риска на работното място. Оказваме консултативна помощ по условия на труд в планирането, организирането и изпълнението на задълженията по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд.

ПРОФИЛАКТИЧНИ ПАКЕТИ ЗА ФИРМИ И ОРГАНИЗАЦИИ - вижте тук!

Консултации

 • относно предстоящо лечение в чужбина
 • относно продължаващо лечение в болнично заведение
 • за прегледи на пациенти с допълнително здравно осигуряване
 • за провеждано лечение в други клиники и центрове
 • по телефон за преценка и корекция на терапията, ако състоянието не налага извършване на преглед
 • онлайн по отношение на графика на специалиста и възможности за контакт с него