Описание

Двете сгради на Болница "Тракия" - Център и Парк, са обезпечени с доболнична медицинска помощ. Непосредствено до Болница "Тракия" Център, както и в сградата на Болница "Тракия" Парк работят лекарски кабинети на Медицински център "ТРЕТА ПОЛИКЛИНИКА".

МЦ "Трета поликлиника" разполага с модерно обзаведени кабинети, покриващи широк спектър от клинични специалности. На Ваше разположение са висококвалифицирани специалисти, което заедно със съвременното оборудване, позволява провеждането на висококачествен диагностично-лечебния процес. В медицинския център се извършват разнообразни диагностични и амбулаторни лечебни манипулации и изследвания.

МЦ "Трета поликлиника" работи по договор с НЗОК, което гарантира достъпа на всички здравно-осигурени лица. Центърът работи и със следните доброволни здравноосигурителни фондове, регистрирани в Република България: ЗОК "БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ", ЗОАД "ДЗИ", ЗОК "Надежда", ОЗОФ "Доверие" АД и ЗОК "БУЛСТАРТ", чиито пациенти ще имат достъп до услугите на медицинския център, съгласно условията на техните доброволни здравноосигурителни пакети.

Работното време на медицинския център е от 07.30 до 19.30 часа. За Ваше удобство МЦ "Трета поликлиника" работи и в събота от 9.00 до 13.00 часа.
В медицинския център работи и дежурен диагностично-консултативен кабинет от 19.30 до 07.30 часа, а в почивните дни - денонощно.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "ТРЕТА ПОЛИКЛИНИКА" - ЦЕНТЪР

бул. "Патриарх Евтимий" 86,
6000, Стара Загора
ТЕЛЕФОНИ РЕГИСТРАТУРА: + 359 42 98 89 98; + 359 42 98 89 99
ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ: + 359 42 98 89 99

ДКЦ КАБИНЕТИ:
* АГ-кабинет
* Хирургичен кабинет
* Ортопедичен кабинет
* УНГ-кабинет
* Очни болести
* Гастроентерологичен кабинет
* Кабинет Съдова хирургия
* Кабинет Нервни болести
* Кабинет Психично здраве
* Кардиологичен кабинет
* Пулмологичен кабинет
* Нефрологичен кабинет
* Ревматологичен кабинет

МЦ "ТРЕТА ПОЛИКЛИНИКА - Болница "Тракия" Парк
ТЕЛЕФОНИ РЕГИСТРАТУРА: 042/987766
СПЕШНО ПРИЕМНО ОТДЕЛЕНИЕ: 042/987779

ДКЦ КАБИНЕТИ:
* Кардиологичен кабинет
* Хирургичен кабинет
* Кабинет Съдова хирургия
* Ортопедичен кабинет
* АГ-кабинет
* Неврологичен кабинет
* УНГ-кабинет
* Физиотерапия и рехабилитация
* Педиатричен кабинет