Кабинет очни болести
Кабинет очни болести

Описание

Извършва разнообразни диагностични и лечебни мероприятия при заболявания на зрителния анализатор - компютърна авторефрактометрия, електронна периметрия, изследване на очни дъна, вътреочно налягане, екзофталмометрия, гониоскопия и др.

6000, Стара Загора, България, бул. "Патриарх Евтимий" 86