Кабинет урология и нефрология
Кабинет урология и нефрология

Описание

Вродени и придобити заболявания на бъбреците и отделителната система, диагностични и лечебни ендоскопски манипулации. Подготовка за ЕКЛТ (Екстракорпорална литотрипсия)

6000, Стара Загора, България, бул. "Патриарх Евтимий" 86