Кабинет нервни болести
Кабинет нервни болести

Описание

Диагностика и лечение на различни видове заболявания на централната и периферна нервна система. Проведени на компютърна томография (скенер), електроенцефалография, ЕМГ.

6000, Стара Загора, България, бул. "Патриарх Евтимий" 86