Кабинет белодробни болести

Кабинет белодробни болести

6000, Стара Загора, България, бул. "Патриарх Евтимий" 86

Описание

Диагностика, лечение и профилактика на заболяванията на дихателната система - хроничен бронхит; хроничен обструктивен бронхит, бронхиална астма; белодробен емфизем; пневмонии с всичките им разновидности; плеврити, доброкачествени и злокачествени заболявания на дихателната система.