Кабинет съдова хирургия
Кабинет съдова хирургия

Описание

Заболявания на артериалната система: хронична артериална недостатъчност на крайниците (влошено кръвоснабдяване), аневризми на аортата и магистралните артерии; заболявания на венозната система: варикозна болест, венозни аневризми, повърхностен и дълбок тромбофлебит на крайниците, заболявания на лимфната система.

6000, Стара Загора, България, бул. "Патриарх Евтимий" 86