Кабинет ортопедия и травматология
Кабинет ортопедия и травматология

Описание

В кабинетът по ортопедия и травматология осъществява амбулаторна диагностика и лечение в областга на ортопедичните заболявания и травмите.

В ортопедичен кабинет се извършват прегледи на пациенти, поставяне на гипсова имобилизация, сваляне на конци, хирургични интервенции, ставна пункция.

В кабинета работят следните специалисти:
Д-р Петьо Братоев (не работи по договор с НЗОК) понеделник 15.00 - 18.30

Останалите лекари работят по договор с НЗОК:

Д-р Христо Бинев вторник 08.30 - 14.00
сряда 14.00-19.00
четвъртък 08.30 - 14.00
Д-р Явор Пиперов вторник 14.00 - 19.00
четвъртък от 14.00 - 19.00
петък 08.30 - 14.00
Д-р Димитър Велев понеделник 12.00-15.00
сряда 8.30 - 14.00
Д-р Митко Христов понеделник 08.30 - 12.00
петък 14.00 - 19.00

6000, Стара Загора, България, бул. "Патриарх Евтимий" 86